Perkhidmatan kami

1) Kami bersedia menganjurkan pelbagai acara Powerboat seperti :-
 
    a)     Perlumbaan demonstrasi yang melibatkan antara 2 hingga 6 buah powerboat
 
    b)     Acara perlumbaan tempatan yang melibatkan antara 8 hingga 15 buah powerboat
            dari Semenanjung Malaysia
 
    c)     Acara Perlumbaan Asia Pasifik yang melibatkan sehingga 20 buah powerboat
            dari Malaysia serta Brunei, Thailand, Singapore, Australia, New Zealand , dll.
 
    d)    Acara Perlumbaan Antarabangsa yang melibatkan sehingga 20 buah powerboat 
            dari Malaysia, Brunei, Thailand, Singapore, Australia, New Zealand, South Africa,
            UAE, dll.
 
2) Kami mempunyai Powerboat F3000 dua tempat duduk yang boleh membawa
     penumpang untuk mengalamai perasaan berlumba dalam powerboat
 
3) Kami bersedia mengelolakan Program Latihan Powerboat F3000 samada
     secara persendirian ataupun berkumpulan
 
4) Kami mempunyai sebilangan powerboat yang sedia untuk berlumba samada
    untuk dijual ataupun disewa
 
5) Kami juga boleh membina atas permintaan (made to order) bot perlumbaan F3000.
 
6) Kami menyediakan peluang penajaan dan pemasaran seperti (tetapi tidak terhad kepada) :-
 
    a)     Penajaan acara perlumbaan
 
    b)     Penajaan media
 
    c)      Penajaan pasukan perlumbaan
 
    d)     Penyediaan gerai-gerai di acara perlumbaan
 
    e)     Penanjaan produk di acara perlumbaan
 
    f)      Mengecat powerboat untuk berfungsi sebagai papan iklan (billboard) bergerak
 
    g)     Pengunaan powerboat sedemikian untuk tujuan promosi, road shows, iklan tv, dan
            sebagainya